Vrakpant

Man-Ons og Fre 8:00 - 15:30

Torsdag 10:00 - 17:00

Laurdag:  Stengt

Om firma

Me held til i Bjørkemoen 56, 5709 Voss 

Ragn-Sells Voss er offentlig godkjent mottaksplass for vrakbilar. 

Anna informasjon

Miljøsanering av køyretøy i praksis

Vrakpant er Kroner 3.000,-

Årsavgift ved vraking av bil

 

Viktige datoer:

 

1. januar - 20. mars: Vraker du bilen senest 20. mars, skal du ikke betale årsavgift. Får du faktura for årsavgift, trenger du ikke å betale denne. Har du allerede betalt, vil du få refundert avgiften.

 

21. mars - 30. juni: Vraker du bilen i perioden fra og med 21. mars til og med 30. juni, blir halve avgiften refundert. Beløpet blir refundert til den som eide kjøretøyet på vrakingstidspunktet.

 

Vraker du bilen etter 30. juni, får du ingen refusjon av årsavgiften.

 

For kjøretøy som blir registrert for første gang eller som blir registrert på nytt etter å ha vært avregistrert, gjelder andre frister for vraking.

 

Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass, får du dokumentasjon på at bilen er vraket. Vrakstedet vil sende dokumentasjon til Skatteetaten, og du får automatisk refundert åravgiften.

 

Levering til godkjent mottak/biloppsamlingsplass.

 

Bilen leveres med hel, og ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget, jamfør § 10 i forskrift om kasserte kjøretøy av 26. juni 2002.

 

Biler som er delt ved levering til biloppsamlingsplassen, skal det ikke skrives vrakmelding for.

 

Ordningen omfatter person- og varebiler under 3500 kilo, samt kombinerte biler uansett tillatt totalvekt og beltemotorsykler, minibusser og campingbiler.

 

Taket må ikke trykkes ned før levering.

Da blir miljøsaneringen vanskelig, og kan påføre eier ekstra kostnader.

 

Er det mot formodning behov for å trykke ned taket på grunn av transport eller annet, må det tas kontakt med biloppsamlingsplassen på forhånd.

Fjerning av deler med mer: