Vrakpant

Miljøsanering av køyretøy i praksis

Man - Fre kl.  8:00 - 16:00


Laurdag:  Stengt

Ragn-Sells Voss er offentlig godkjent mottaksplass for vrakbilar. 

Me held til i Bjørkemoen 56, 5709 Voss 

Vrake bil og andre kjøretøy


Vrakpanten er 3 000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter og 500 kroner for moped og motorsykkel.

Formålet med bestemmelsene i regelverket knyttet til vraking av bil og andre kjøretøy, er å forebygge og redusere miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.


Utbetaling av vrakpant:

Vrakpant utbetales vanligvis 1 - 3 uker etter at kjøretøyet er levert til vraking.

For å få vrakpant må kjøretøyet ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.


Fra 2018 utvides vrakpantordningen til også å gjelde:

* Campingvogn

* Moped, lett og tung motorsykkel

* Lastebil, tankbil og trekkbil

Biloppsamlingsplassene får i den forbindelse utbetalt en driftsstønad for mottak.


Vi gjør oppmerksom på at biloppsamlingsplassene ikke har plikt til å ta imot kjøretøy som har kommet til i den nye vrakpantordningen, da ikke alle har kapasitet eller nødvendig utstyr. Biloppsamlingsplassen bør derfor kontaktes på forhånd, før du leverer for eksempel en lastebil eller en campingvogn til vraking.

Fjerning av deler med mer:

Levering til godkjent mottak/biloppsamlingsplass.


Bilen leveres med hel, og ikke oppdelt ramme, chassis eller selvbærende karosseri, hvor understellsnummeret er preget, jamfør § 10 i forskrift om kasserte kjøretøy av 26. juni 2002.


Biler som er delt ved levering til biloppsamlingsplassen, skal det ikke skrives vrakmelding for.


Ordningen omfatter person- og varebiler under 3500 kilo, samt kombinerte biler uansett tillatt totalvekt og beltemotorsykler, minibusser og campingbiler.


Taket må ikke trykkes ned før levering.

Da blir miljøsaneringen vanskelig, og kan påføre eier ekstra kostnader.


Er det mot formodning behov for å trykke ned taket på grunn av transport eller annet, må det tas kontakt med biloppsamlingsplassen på forhånd.